+48 692 455 178

Ochrona danych osobowych


POLITYKA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH W FIRMIE
WYCIECZKA Z PRZEWODNIKIEM MARCIN MACHOCKI

 

1. Administratorem danych osobowych wskazanych przez Uczestników jest Marcin Machocki prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „Wycieczka z przewodnikiem Marcin Machocki” z siedzibą w Koszalinie. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do prawidłowego wykonania umowy o świadczenie usług turystycznych. Niepodanie danych osobowych będzie skutkowało brakiem możliwości zawarcia umowy. Uczestnicy mają prawo dostępu do podanych danych osobowych, ich poprawiania, żądania ich usunięcia, prawo ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu do co przetwarzania danych osobowych i prawo przenoszenia danych. Uczestnikom przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych) jeśli dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi. Wskazane przez Uczestników dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji Umowy o świadczenie usługi turystycznej z Organizatorem. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w zakresie niezbędnym do zawarcia i wykonania Umowy jest art. 6 ust. 1 lit. B rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”).

2. Wskazane przez Uczestników dane osobowe mogą zostać udostępnione innym podmiotom, w tym przewodnikom autokarowym, lotniczym, promowym, hotelom, firmie ubezpieczeniowej, obsłudze imprezy (pilotom, kierowcom), agentom współpracującym z Organizatorem na podstawie umów agencyjnych, kontrahentom zagranicznym, w celu realizacji umowy zawartej z Organizatorem.

3. Uczestnicy mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, a także prawo ich modyfikacji.

4. Dane osobowe przechowywane są na plikach komputerowych. Dostęp do komputera jest zabezpieczony hasłem. Program magazynujący dane osobowe również jest zabezpieczony hasłem.

5. Dokumenty wycieczek przechowywane są w biurze w szafce zamkniętej na klucz. Po realizacji wycieczki dane w formie papierowej niszczone są w niszczarce. Przechowywane są tylko niezbędne pliki na dysku komputera firmowego zawierające dane uczestnika na wypadek korzystania z polisy ubezpieczeniowej lub żądania odszkodowania.

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej Zgadzam się